Asiantuntijapalvelut: arkkitehtuurimäärittely

Yhteisellä työllä saadaan aikaan suuria ja merkittäviä vaikutuksia. Siksi kokonaisarkkitehtuurityö todella kannattaa.
Human Touch Maanantai 4.5.2020

Kokonaisarkkitehtuurityön avulla saat kokonaiskuvan haltuusi

Tiesitkö, että arkkitehtuureissa on vain noin puolet kyse tekniikasta ja loput silkkaa liike- tai palvelutoimintaa? Viime kädessä arkkitehtuurityössä on kyse toiminnan kokonaisvaltaisesta johtamisesta sekä vision ja strategian johdonmukaisesta ja hallitusta toimeenpanosta.

Arkkitehtuuri on ennen kaikkea rajausta, tavoitteiden asettamista, koordinointia, viestintää, yhteistyötä, selvityksiä, yhteen sovittelua ja katselmointia monien eri osapuolten kanssa yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Meillä arkkitehtuurityö on myös erilaisten näkemysten ennakkoluulotonta huomioon ottamista inhimillisellä otteella – sitä on Citruksen Human Touch. Citruksella arkkitehtuurityöhön tarttuu aina kaksi kokenutta alan ammattilaista, jotta voimme taata mahdollisimman laajan näkemyksen, tarvittavan osaamisen sekä keskeytyksettömän palvelutoimituksen. Saat kaksi asiantuntijaa avuksesi yhden hinnalla!

Tämä on ollut poikkeuksellisen moderni ja uutta luova hanke, jossa on onnistuttu yhdistämään palvelumuotoilu ja kokonaisarkkitehtuuri kaikkia palvelevalla tavalla. Loistava yhdessä tekemisen henki.

Käytännöllistä ja hyödyllistä arkkitehtuuripalvelua

Arkkitehtuurityö mahdollistaa sen, että liike- tai palvelutoiminnan strategiset tavoitteet toteutuvat johdonmukaisesti ja yhteisesti ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi se auttaa priorisoinnissa ja päätöksenteossa voimavarojen kohdistamiseksi kokonaisuuden kannalta tärkeimpiin ja kriittisimpiin kehityskohteisiin. Citrus Arkkitehtuuri -palvelu kattaa toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit sekä niiden toimeenpanosuunnittelun.

Joustavasti ja tehokkaasti toteutettu konsultaatio ja työskentelytapa vastasivat hyvin akuutteihin tarpeisiin. Yhteinen ymmärrys toimintaprosessien, toimijoiden ja tiedon välisistä suhteista avautui hyvin, ja auttoi kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Arkkitehtuurit nopeuttavat kehitystyötä ja alentavat kustannuksia muun muassa olemassa olevia ratkaisuja uusiokäyttämällä ja päällekkäisyyksiä poistamalla. Arkkitehtuurit huomioivat ratkaisuissa asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet kokonaisuutena, jotta ne olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, käyttökelpoisia ja vaikuttavia eli asiakkaiden ja käyttäjien odotukset täyttäviä.

Yhteisiä osia pystytään hyödyntämään yli odotusten. Vautsi! Arkkitehtuurityön ansiosta tarvitaan vain vähän uusia toimintoja ja komponentteja.

Tutustu Valtioneuvoston julkaisuarkistosta löytyvään kokonaisarkkitehtuurikuvaukseen, jossa citruslainen oli päävastuullisena kokonaisarkkitehtina.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke (2016-2018)

Kysy lisätietoa
Kiinnostuitko? Lue lisää!