Juridiset asiantuntijapalvelut

Yksi tärkeimpiä tavoitteitamme on vähentää juristin tekemää rutiininomaista työtä. Siksi muutimme tapaa, jolla lakiasioita tehdään.

Citrus Legal Tech with Human Touch

Lakiasioiden digitalisoinnissa on aika siirtyä sanoista tekoihin. Legal Tech -tuotteemme yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa tarjoaa konkreettiset työkalut, jotka vapauttavat modernisti ajattelevat asiantuntijat mielekkäämpään ja tuottavampaan työhön sekä takaavat asiakkaalle laadukkaat ja huokeat lakipalvelut.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi ratkaisemaan juridiikkaan liittyviä digitaalisia tarpeita ja löytämään juuri teitä parhaiten palvelevat prosessit. Lisäksi opastamme omia asiantuntijoitasi prosessien ja työkalujen hallinnassa. 

Olemme erikoistuneet erityisesti näiden juridisten asiakokonaisuuksien hoitamiseen: 

  • Julkiset hankinnat 
  • Kiinteistöoikeudelliset asiantuntijapalvelut
  • Riita-asioiden ratkaisu 
  • Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
  • Sosiaalioikeus 
  • Tietosuoja
  • Työoikeudelliset asiantuntijapalvelut 
  • Yhtiöoikeudelliset asiantuntijapalvelut

 

Asiantuntijamme auttavat sinua juridisissa asioissa. 

 

Jouni Korhonen, Senior Counsel

Jouni Korhonen

Jouni Korhonen on pienten ja suuren yritysten ”yleislääkäri”, sillä hänellä on yli 30 vuoden kokemus juridisten asioiden hoitamisesta. Hän on varatuomari ja oikeudenkäyntiluvan saanut lakimies. Jounin erityisosaamista on oikeudellisten ongelmien nopea hahmottaminen ja niiden ratkaiseminen. Hän laatii ja kääntää asiakkaalle ymmärrettäväksi juridiset asiakirjat niin suomen kuin englannin kielellä.

Jouni on tunnettu osuvasta ja tarkasta kirjeenvaihdosta sekä juttuihin hyvin valmistautumisesta. Hän edustaa asiakasta vankalla prosessiosaamisella käräjä- ja muissa oikeuksissa. Jounin erityisalana on työoikeus ja hänellä on vahvaa siviilioikeuden ja yleisjuridiikan osaamista erityisesti yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä riita-asioiden hoitamisessa.

Avainsanat: yleisjuridiikka, yhtiöoikeus, työoikeus, riita-asiat

Seppo Parviainen, Senior Counsel

Seppo Parviainen

Seppo Parviaisella on yli 30 vuoden laaja-alainen työkokemus juridisten asioiden hoitamisesta. Hän on yrityslakimies, toimitusjohtajaosakas ja toimii monissa hallinnoissa hallitusten neuvonantajana. Seppo on tunnettu osaamisestaan digitaalisten lakiprosessien kehittämisessä ja liikejuridiikan syvällisenä asiantuntijana.

Sepon erityisosaamista ovat julkiset hankinnat, yhtiöoikeus, tietosuojajuridiikka ja kiinteistöoikeudelliset asiantuntijapalvelut. Sepolla on satojen toimeksiantojen, koulutusten ja konsultointien kokemus laaja-alaisesta asiakaskunnasta aina pienyrityksistä suuriin julkisiin yhteisöihin ja osakeyhtiöihin. 

Avainsanat: yleisjuridiikka, yhtiöoikeus, kiinteistöoikeus, työoikeus, riita-asiat, julkiset hankinnat

Sami Lindström, Senior Counsel

Sami Lindström

Sami Lindströmilla on 30 vuoden laaja-alainen kokemus vaativista liikejuridiikan toimeksiannoista, yrityskaupoista, konsultointi- ja koulutustehtävistä yritysten ja yhteisöjen korkeimmalle johdolle. Hänellä on vuosien kokemus teollisuuden palveluksessa johdon neuvonantajana, lakiasiainjohtajana ja sopimusoikeudellisena neuvonantajana. Samin erityisosaamista ovat yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvät asiat, compliance, kilpailuoikeus, vastapuoliselvitykset, maksuvälinejuridiikka, sekä oikeudellisten toimintamallien ja prosessien tehostaminen sekä kehittäminen.

Sami on ollut mukana jalkauttamassa maailmanlaajuisia compliance-ohjelmia ja kouluttanut tuhansia henkilöitä näiden juridisiin asioihin liittyen. Edellä kerrottujen oikeudenalojen lisäksi hän on vienyt menestyksellisesti maaliin kv-viranomaistutkimuksia, riippumattomia sisäisiä tarkastuksia ja tutkimuksia, sekä lupaprosesseja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Päivittäisinä työkielinään Sami käyttää englantia, ranskaa ja suomea. Hän myös kääntää juridisia ja kaupallisia asiakirjoja edellä mainituilla kielillä

Avainsanat: yleisjuridiikka, yhtiöoikeus, työoikeus, vaatimuksenmukaisuus (compliance), riita-asiat, julkiset hankinnat

Saara Perho, Senior Counsel

Saara Perho

Saara Perholla on 15 vuoden kokemus monialaisista lakimiehen tehtävistä. Saara on erikoistunut erityisesti työoikeuteen, IT-oikeuteen, sosiaali- ja vakuutusoikeuteen sekä tietosuojaan. Saara on toiminut useiden vuosien ajan vastuullisissa liikkeenjohdollisissa tehtävissä ja vastannut julkisten yhteisöjen sekä yksityisten yritysten juridisista palveluista, palveluprosesseista ja niiden lainmukaisuudesta.

Saaran erityisosaaminen liittyy juridiikan prosessien digitalisoimiseen ja juristin tehtävien lisäksi Saara on toiminut Legal Tech -palveluiden kehitysprosessien Business Analystina ja  Scrum Masterina. Saaran juridinen osaaminen keskittyy yhteisöjen ja yritysten liiketoimintaprosessien ja juridisten prosessien haasteiden ratkaisemiseen. Erityisesti hän on ollut mukana turvaamassa sitä, että liiketoiminta ja palvelutoiminta hoidetaan liiketaloudellisesti laadukkaasti ja modernisti hyödyntämällä uusia teknologian tuomia mahdollisuuksia lakien ja asetusten mukaisesti.

Avainsanat: työoikeus, sopimusoikeus, IT-oikeus, tietosuoja, sosiaali- ja vakuutusoikeus

Pirjo Silius-Miettinen, Specialist Counsel

Pirjo Silius-Miettinen

FT, HTM Pirjo Silius-Miettinen aloitti lakitehtävät perunkirjojen tekemisellä 20 vuotta sitten. Julkisten hankintojen tekeminen toi mukanaan halun ottaa tarkemman otteen oikeustieteestä. Pirjolla on pitkä finanssitoimialan kokemus, joten finanssioikeus ja oikeustaloustiede ovat Pirjon erityisosaamisen peruskalliot.

Työura työeläkevakuutuspuolella on luonut vankan osaamisen vakuutusoikeudesta. Erilaisten esimies- ja työsuojeluvaltuutetun tehtävien kautta myös työoikeus kuluu Pirjon osaamissalkkuun. 

Pirjo toimii tietosuojasta vastaavana, joten tietosuoja-asetus, tietosuoja- ja tiedonhallintalaki ovat hänelle arkea. Tohtorin väitöskirjan kautta Pirjo erikoistui rakennusmaailmaan lainsäädäntöön. Hänen juridinen osaamisensa on monipuolista ja hän hyödyntääkin tätä puolta myös arkkitehtuuritehtävien toteuttamisessa asiakkaille, niin prosessien kehittämisessä kuin vaatimuksenmukaisuuden (compliance) täyttämisessä.

Avainsanat: sopimusoikeus, finanssioikeus, oikeustaloustiede, tietosuoja, tiedonhallinta, vakuutusoikeus, työoikeus, kauppa-, perhe- ja jäämistö-, ympäristö- ja kiinteistöoikeus, julkiset hankinnat

Kysy lisätietoa
Voit laittaa meille myös postia.