Asiantuntijapalvelut: projektijohtaminen

Human Touch Keskiviikko 9.10.2019

Citruksen johtamispalvelut tuovat tukea eri tilanteisiin ja muutoksiin - eli silloin, kun kippari vielä puuttuu.

Tutkimusten mukaan* vuokrajohtajia hyödynnetään jo varsin laajasti maailmalla, mutta Suomeen palvelu on rantautunut jopa tuskastuttavan hitaasti. Kokemukset ovat kuitenkin jo varsin ilmeisiä ja hyviä:

Lähes 90 prosenttia vuokrajohtajista on saavuttanut toimeksiannon tavoitteet. Kun asiakas kerran hyödyntää vuokrajohtajaa, se käyttää sitä myös uudestaan.

Suomessa palvelu ei ole kovinkaan tunnettu. Uuden palvelukulttuurin omaksuminen sekä Tee se itse -asenteet ovat hidastaneet palvelun hyödyntämisen yleistymistä. Citrus näkee tässä kuitenkin paljon mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi. Siksi haluamme edistää ja kiihdyttää palvelun yleistymistä Citrus Johtaminen -palvelulla.

Johtamisen palvelumme perustuvat tiedolla johtamiseen eli kattavaan 360-suorituskyvynhallintaan. Siten yksinkertaisilla ja todelliseen tietoon pohjautuvilla johtamisen malleilla ja välineillä voimme entisestään parantaa tavoitteiden saavuttamista, riskien minimoimista ja kustannustehokkuutta. Jokaiseen toimeksiantoon Citrus nimeää kaksi kokenutta alan ammattilaista, jotka työparina takaavat mahdollisimman laajan näkemyksen, tarvittavan osaamisen ja keskeytyksettömän palvelutoimituksen. Maksa yksi, saat kaksi!

check icon

  Citrus Johtaminen -palvelu tarjoaa eväät liike- tai palvelutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kannattavuuden parantamiseen ja/tai kasvun edistämiseen. Vaihtoehtoinasi ovat tiimijohtaminen, työnjohtaminen sekä muutosjohtaminen.

check icon

  Valmentava tiimijohtaja turvaa toimintasi jatkuvuuden mm. organisaatioyksikön konflikteja purkamalla, toimintaa kehittämällä ja suorituskykyä parantamalla itseohjautuvan TEAL-toimintamallin avullla.

check icon

  Tuloksellinen työnjohtaja keskittyy toimintasi kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen ratkaisulähtöisellä ja tulostavoitteellisella työnjohtamisella ketterien toimintamallien avulla. Näin pääset projektiesi tai palvelujesi aika-, kustannus- ja laatutavoitteisiin.

check icon

  Tavoitteellinen muutosjohtaja vie toimintasi strategian ja kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti kohti visiota niin, että se mahdollistaa liike- tai palvelutoimintasi kasvun.

Kaikkia edellä mainittuja johtamismuotoja voit hyödyntää myös oman johtamistehtäväsi tukena tai sparraajana.

Vuokrajohtajistamme sanottua

Erittäin selkeät suunnitelmat ja ketterän kehittämisen työskentelytapa. Työ oli hyvin paloiteltu ja vaiheistettu. Viestintä oli selkeää ja asioihin reagoitiin nopeasti.

Kokeneen tietohallintojohtajan aloitus yrityksessämme oli haastava johtuen lähtötilanteesta, mutta toiminta sai toimintasuunnitelman toteutuksen myötä yritystasolla ammattimaista rakennetta. Kehitystoimenpiteet etenivät suunnitellusti ja niillä saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä ja tuottavuusvaikutuksia samalla kuitenkin parantaen tietohallinnon palvelutasoa ja loppukäyttäjätyytyväisyyttä.

* K2 Search teetti vuokrajohtajatutkimuksen, jonka mukaan vuokrajohtajia käyttäneet yritykset ovat erittäin tyytyväisiä valintaansa. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää.
Tutustu myös