Luvat ja valvonta -palvelukerroksen kokonaisarkkitehtuuri

Legal Tech Torstai 19.12.2019

Tausta

Suomen hallituksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa halutaan uudistaa ja yhtenäistää viranomaisten lupa- ja valvontapalveluja digitalisaation avulla. Edelleen jatkuva työ koskee koko julkishallintoa. Citrus vastaa Luvat ja valvonta -hankkeen kokonaisarkkitehtuurisuunnittelusta ja -hallinnasta KEHA-keskuksen alihankkijana.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda yhden luukun periaatteella toimiva Luvat ja valvonta -palvelukerros ja sen myötä sekä asioijille sekä viranomaisille mahdollisimman yhtenäinen ja sujuva palvelukokemus. Uudistuksella halutaan helpottaa asioijan arkea sekä yhteensovittaa ja tehostaa viranomaistoimintaa. Kyse on merkittävästä valtakunnallisesta toimintatapamuutoksesta, joka mahdollistuu palvelukerroksen ensimmäisten palvelujen käyttöönoton myötä 2020 alkaen. Hankkeen kokonaisarkkitehtuurityössä mm. tunnistetaan, yhteensovitetaan ja puretaan päällekkäisiä palveluja, prosesseja, tietoja ja tietojärjestelmiä.

Citruksella oli erittäin selkeät suunnitelmat ja ketterän kehittämisen työskentelytapa. Työ oli hyvin vaiheistettu,  asiantuntijoiden viestintä oli selkeää ja he reagoivat nopeasti asioihin.

Toteutus

Citrus suunnittelee yhdessä viranomaisten ja loppukäyttäjien kanssa palvelukerroksen toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit JHS179-suositusten mukaisesti hyödyntäen QPR Enterprise Architect -mallinnusvälinettä. Lisäksi työssä määritellään päättelysäännöstöä palvelutarveanalysaattoria varten, joka päättelee asioijan tarpeiden pohjalta millaisia viranomaislupia tai muita velvoitteita suunnitellulta toiminnalta vaaditaan.

Laadituilla arkkitehtuurikuvauksilla mahdollistetaan toteutuskelpoinen palvelukerrosratkaisu, esimerkiksi olemassa olevia ratkaisuja uusiokäyttämällä sekä päällekkäisyyksiä poistamalla. Hankkeessa ovat jo valmistuneet teollisuuslaitoksia, SoTe-toimijoita sekä tapahtumajärjestäjiä koskevat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Ne ovat mitatusti ylittäneet kaikkien yhteistyössä mukana olleiden toimijoiden odotukset. Seuraavaksi työ etenee maatalousyrittäjille toteutettavan tunnustelupalvelun mallintamiseen.

Kysy lisätietoa
Ota yhteyttä