Tietomallinnus arkkitehtuurihankkeessa

Referenssi Perjantai 31.1.2020

Tavoite

Asiakkaamme tavoitteena on uudistaa järjestelmien arkkitehtuuria. Järjestelmien käyttäjiä ovat tilaajan omaan henkilökuntaan kuuluvat asiantuntijat ja tilaajan valtuuttamat muut käyttäjät, kuten esimerkiksi palveluntuottajat. Järjestelmien sisältämät tiedot ovat osa tilaajan hallitsemaa rekisteriä.

Arkkitehtuurin uudistamisella tavoitellaan nopeampaa ja kustannustehokkaampaa sovelluskehitystä sekä kokonaisuutta, joka on käsitteellisesti toimivampi ja vähemmän toisteisuutta sisältävä. Taloudellisena tavoitteena on liiketoimintamuutosten läpiviennin virtaviivaistaminen ja parempi toimintavarmuus.                                                                                                                                                                 

Toteutus

Hankkeen tietoarkkitehtina toimii Citruksen asiantuntija, joka toteuttaa hankkeessa käsitemalleja, käsitteiden kuvauksia, tietomalleja ja luokkamalleja. Tietoarkkitehti toimii yhteistyössä liiketoiminnan ja sovelluskehityksen kanssa sekä osallistuu muiden arkkitehtien kanssa yhteistyöryhmiin.

Tietoarkkitehti suunnittelee myös olemassa olevasta järjestelmäkokonaisuudesta konversioita uuteen kokonaisuuteen ja toimii tietosisällön testaajana. Lisäksi tietoarkkitehti toteuttaa liiketoiminnan toimeksiannoista erilaisia kyselyjä tietovarannoista.

Tietomallinnuksen työvälineinä ovat Sparx Enterprise Architect ja BiZZdesign Enterprise Studio 4 sekä SQL – työhön DBeaver PostGreSQL ja DB2 tietokantoihin. 

Kysy lisätietoa
Ota yhteyttä