Asiakastarina - Vastuullinen tiede

Referenssi Perjantai 23.4.2021

Tavoite

Vastuullisen tieteen tehtävänä on edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Ajantasaiset julkaisut ja aktiivinen tiedotustoiminta tukevat keskeisesti tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullinentiede.fi:n sivustoalusta oli päivityksen tarpeessa. Samalla haluttiin tehostaa sisällöntuottajien käytössä olevia toiminnallisuuksia ajantasaiseksi sisältöjen ja tapahtumatietojen päivittämiseksi, sekä muuhun, myös interaktiiviseen toimintaan tiedeyhteisössä.

Työn tuloksena syntynyt Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimusta tukevien elimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää.

Sivustolta löytyvät myös Vastuullinen tiede -artikkelit, jotka toimivat oppaina tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Artikkeleissa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyvät käytänteet yhdistyvät osaksi avoimen tieteen kulttuuria ja vastuullista tutkimuksen arviointia.

Toteutus

Vastuullinentiede.fi:n sivustoperhettä varten suunniteltiin ja toteutettiin monisivustoalusta, jota vastuullisen tieteen toimijat voivat helposti ylläpitää. Sivuston käyttäjien navigointi eri osa-alueilla ja alueelta toiselle on tehty vaivattomaksi.

Citruksen työryhmä käynnisti projektin design- ja toiminnallisuussuunnittelulla sekä teknisellä vaatimusmäärittelytyöllä. Alusta asti asiakkaan kanssa tarkasteltiin projektin etenemistä ja siinä eteen tulevia kysymyksiä joustavasti sovitun etenemissuunnitelman mukaan. Töiden ja testausten edetessä oli mahdollista myös tuoda suunnitelmiin sisällöntuotantoa sujuvoittavia lisätoiminnallisuuksia. Projektin alkuperäisessä aikataulussakin pysyttiin.

Citruksen kanssa oli helppo työskennellä ja saimme yhteistyöllä rakennettua sivuston, joka palvelee meidän sisällöntuottajien yhteistyötä ja mahdollisuuksia tuottaa tutkimusyhteisölle ajantasaista ja helposti saavutettavaa tietoa vastuullisesta tieteestä. ”

- Henriikka Mustajoki, Vastuullinen tiede

Vieraile Vastuullisen tieteen sivustolla

Kysy lisätietoa
Tutustu myös