Lääketietokeskukselle uusi verkkopalvelu

Referenssi Tiistai 3.12.2019

Taustaa

Lääketietokeskus tuottaa ja ylläpitää monia tärkeitä tietoja ja palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, lääkealan yritysten sekä terveydenhuollon järjestelmäntoimittajien tarpeisiin. Lääketietokeskus tunnetaan erityisesti terveydenhuollon tietojärjestelmiin integroitavasta Pharmaca Fennica® -lääketietokannasta.

Lääketietokeskus vastaa myös Kelan kansallisen eReseptin Master Data -lääketietokannasta sekä lääkkeiden yksilöintitunnustoiminnasta Pohjoismaissa. Merkittäviä yrityksen toiminnassa ovat niin ikään lääkeinformaatio-, koulutus- ja tiedolla johtamisen palvelut, joita Lääketietokeskus tuottaa terveydenhuoltoon ja lääkealalle.

Tavoite

Julkinen verkkopalvelu on Lääketietokeskuksen myynnin ja brändiviestinnän pääkanava.

Uudistimme sivustomme, jotta voisimme palvella paremmin asiakkaitamme: uusi verkkosivusto on helppokäyttöinen ja selkeä kokonaisuus ja on käytettävissä kaikilla laitteilla.

Sivustouudistuksen lähtökohtina oli kasvattaa koulutusten myyntiä sekä viedä yritysimagoa kliinisen lääketiede- ja tietopohjaisesta lämpimämpään, tunteisiin vetoavampaan suuntaan.

Toteutus

Lääketietokeskuksen responsiivinen, kieliversiot sisältävä sivusto toteutettiin Drupal 8:lla. Koulutuspalveluita ja Pharmaca Fennica® -tilauksia varten sivustoon integroitiin CRM:n ja ERP:n yhdistävä Microsoft Dynamics. Teemoitettu chat-integraatio on Giosgin.

Autoimme Lääketietokeskusta löytämään kolmannen osapuolen konsultin tuoteomistajaksi. Näin hallinnon ja tuotannon välille ei syntynyt eturistiriitaa projektin missään vaiheessa, ja asiakas saattoi keskittyä sataprosenttisesti ydinliiketoimintaansa. Sivuston ylläpito ja pienkehitystyö jatkuvat edelleen.

Tutustu Lääketietokeskuksen verkkopalveluun

Kysy lisätietoa
Onko teillä tarvetta sivustopäivitykselle?