Asiakaspalaute: Vantaan kaupunki

Asiakaspalaute Perjantai 19.3.2021

Tukena hankinnan tärkeässä esiselvitysvaiheessa

Vantaan kaupunki kaipasi keskitetyn rakennusautomaation hankintakokonaisuuden esiselvitykseen tukea julkisen hankinnan asiantuntijalta. Vantaan kiinteistöjen rakennusautomaation urakoinnin ja ylläpidon hankintakokonaisuuteen sisältyi kolme vaihetta.

Citrus oli mukana hankinnan kolmannessa vaiheessa, jossa tavoitteena oli tuottaa automatisoidusti koostetiedot kohdekohtaisesta energiatehokkuudesta sekä sisäilmaolosuhteiden ja talotekniikan toimivuudesta. Tuotetut koostetiedot analysoitiin rakennusautomaation pisteiden seurannan perusteella.

Vantaan kaupungin toimitilapäällikkö Pasi Salo on tyytyväinen saamaansa tukeen.

Tarvitsimme rakennusautomaation kolmanteen vaiheeseen hankinta-asiantuntijan, koska kyseessä ei ollut ydinosaamisemme. Citruksen hankinta-asiantuntijalla oli osaamista keskitetyn rakennusautomaation vaatimusmäärittelystä ja myös julkisen hankintaprosessin toiminnasta. Yhteistyö hänen kanssaan toimi etäyhteyksien avulla jouhevasti."

Citruksen hankinta-asiantuntija toteutti tietopyynnön ja hankintaprosessin hallinnan Cloudia-palvelussa, tietopyyntövastauksista tehdyn tiivistelmän ja keskitetyn rakennusautomaation vaatimusmäärittelyn.

Kysy lisätietoa
Tutustu myös