Asiakaspalaute: ulkoistettu projektinhallinta

Asiakaspalaute Tiistai 2.3.2021

Asiakkaamme kaipasi haastavaan projektiinsa vastuunkantajan, jolla jokainen lanka pysyisi varmasti hallussa.

Kun projektiin liittyy paljon liikkuvia osia ja kriittistä tietoa, jonka tulisi tavoittaa kaikki osapuolet oikea-aikaisesti myös etänä työskenneltäessä, hyvä koordinointi on kaiken A ja O. Citruksen asiantuntija valittiin hoitamaan tehtävää.

Julkishallinnon toimijana olimme ulkoistaneet suuren monitoimijaprojektimme. Tulimme pian huomaamaan, että ulkoistettu projektinhallinta sujui aivan yhtä hyvin kuin paikan päällä toteutettu projekti – usein jopa paremmin."

Onnistumisen takaajana inhimillinen ote

Yhteistyö tilaajan, usean toimittajan ja monien eri sidosryhmien kesken sujuu parhaiten silloin, kun kaikilla on käytössään samat tiedot päätöksenteon lähtökohtina.

Monitoimittajaprojektissa on tärkeää, että projektin vetäjä on jatkuvassa, tiiviissä yhteydessä kaikkiin osapuoliin ja huolehtii ajantasaisen tiedon välittämisestä kaikille osapuolille. Ulkoistetussa projektinhallinnassa se onnistui hyvin. Raportit, tilannekatsaukset, viikkokokoukset ja dokumentointi sujuivat mallikkaasti eikä tullut ylimääräisiä kustannuksia matkoista eikä ylimääräistä aikaa käytetty siirtymisestä paikasta toiseen."

Kysy lisätietoa
Tutustu myös