Asiakastarina - Case Sarastia

Legal Tech Torstai 30.1.2020

Sarastia on julkisten palveluiden uudistaja ja palveluliiketoiminnan kehittämisen puolestapuhuja. Sarastialaiset tekevät joka päivä töitä asiakkaidensa eteen 18 maakunnan alueella ja lähes 900 asiantuntijan voimin. Upeaa kunta- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä siis. 

Citruksen tuotekehitysohjelmassa Koeputkessa testataan ideoita yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ja parhaassa tapauksessa putken päästä tulee ulos valmis digitaalinen ratkaisu. Sarastian tapa toimia kuntamaailman edelläkävijänä on kuin luotu tähän avoimeen yhteistyön malliin. 

Viimeisin yhteinen kokeilumme liittyi sopimusten hallintaan tietosuojan näkökulmasta hyödyntäen tekoälyä. Halusimme poistaa sopimuksenhallintaan liittyvää manuaalista työtä ja selvittää sopimusten tietosuojan tason. 

Pilotin eteneminen pääpiirteittäin 

Prosessikuvaus tekoälyä sopistenhallinnan pilottiprojektista

 

Pilotin tavoitteet 

plus circle icon

  Yhteenveto sopimuskannan tietosuojan tilasta

plus circle icon

  Näkemys tietosuojasopimusehtojen riittävästä tasosta

plus circle icon

  Tarkka toimenpidelista juridisesta näkökulmasta tietosuoja-asioiden kuntoon laittamiseksi

Sarastian näkökulmasta pilotin tavoitteena oli saada varmuus siitä, onko sopimuksissa sovittu tietosuoja-asioista riittävällä tasolla, sekä saada toimenpide-ehdotukset havaittuihin epäkohtiin. 

Yhdistimme voimamme kumppanimme Aivan.ai:n kanssa. Aivan.ai on tekoälyyn perustuva pilvipalvelu, joka vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa kaikenlaisia sopimuksia. Tekoäly tutki satoja sopimuksia liitteineen ja keräsi niistä sille kuiskatun tietosuojalogiikan perusteella havaitsemansa epäkohdat ylös. Citruksen juridinen tietosuoja-asiantuntija analysoi tekoälyn löytämät tulokset ja muokkasi puutteista selkeän toimenpidelistan sopimusten päivittämistä varten. 

Tekoäly tutki satoja sopimuksia liitteineen ja keräsi niistä sille kuiskatun tietosuojalogiikan perusteella havaitsemansa epäkohdat ylös. 

Sopimusten ryhmittelyä varten tehtiin oma tekoäly, käytännössä neuroverkkomalli, joka etsi ja oppi parhaimman mahdollisen ryhmittelyn eri dokumenttien ominaisuuksien välillä.  Käytettävissä olevat 330 dokumenttia riittivät juuri tällaisen mallin tekoon, mutta dataa tulisi olla enemmän luotettavuuden parantamiseksi. Olennaista on toimitetun datan laatu ja yhteneväisyys.

Citruksen tarjoaman ratkaisun avulla pystyimme tekemään kustannustehokkaasti lainmukaisuusarvion laajasta dokumenttikokonaisuudesta. Säästimme huomattavan määrän työaikaa, koska Robotti hoiti asian nopeasti ja luotettavasti. Edistyksellinen teknologia ja lakiosaaminen olivat tässä pilotissa avainsanat.

Olisimme toki päässeet samaan lopputulokseen perinteisellä mallilla, mutta tällä tavalla saimme nopeammin kokonaiskuvan tilanteesta ja selkeät toimenpidesuositukset. Lukemisen ja kartoittamisen sijaan pystyimme keskittymään juristin tehtäviin.

–Mikko Piironen, lakimies Sarastia Oy 

Sarastialaiset säästivät valtavan paljon aikaa, kun sopimuksia ei tarvinnut käydä käsin ja manuaalisesti läpi. Nyt on varma tieto siitä, mihin keskittyä, jotta koko sopimuskanta on täydellä varmuudella tietosuojan osalta katsottu kuntoon. 

Kysy lisätietoa
Haluaisitko kuulla lisää pilotoinnista? Sovitaan aika puhelulle.
Tutustu myös