Koeputki

Citrus Koeputki on seuraavan sukupolven tuotekehitysohjelma. Koeputken innovaatiolaboratoriossa Citruksen asiantuntijat testaavat uusia tuoteideoita. Mukaan voivat ilmoittautua myös organisaatiot, jotka haluavat testata tuoteaihioita tai tuoda Koeputkeen omia ideoitaan. Koeputken päästä tulee ulos valmiita digitaalisia ratkaisuja.

Koeputkeen?

Löytyykö sinulta tuoteidea, jonka haluaisit toteuttaa? Haluatko olla mukana päättämässä huomisen ratkaisuista?
Lähde mukaan tuotekehityksen vallankumoukseen ja ilmoita organisaatiosi mukaan Koeputkeen!

Ilmoittautuminen on maksutonta. Koeputkessa pääset vaikuttamaan siihen, millaisia digitaalisia tuotteita Citruksella rakennetaan seuraavaksi. 

Pienoiskuva
 1. Kaikki alkaa ideasta 
 2. Idea muuttuu tuoteaihioksi ja sitä testataan innovaatiolaboratoriossa.
 3. Tuoteaihio on toteuttamisen arvoinen.
 4. Tuotekehitys
 5. Koeputkesta tulee ulos valmis digitaalinen ratkaisu. Tuote esitellään maailmalle.

Ilmoittaudu MUKAAN TUOTEKEHITYKSEN VALLANKUMOUKSEEN

Citrus Koeputkessa olevat palvelut 

myRFX* - Älykäs hankintapalvelu

*Request for Xthing

Kilpailuttaminen muuttuu juuri nyt. Citrus myRFX mullistaa hankintojen kilpailuttamisen. Tuomme analytiikan ja automatiikan mukaan hankintaprosessiin ennennäkemättömällä tavalla. Olemme koeponnistaneet myRFX-palvelua asiakkaiden kanssa ja todenneet konseptin toimivaksi, tarpeelliseksi ja liiketoimintaa edistäväksi.

Lean-ajattelu

myRFX yhdistää lean-ajattelun seitsemän eri periaatetta. Se vähentää esiselvitystyön ja kilpailutusprosessin kokonaisaikaa parantaen siten kustannustehokkuutta.

myRFX osallistaa henkilöstön mukaan jo aikaisessa vaiheessa, jotta valmiudet muutokseen ja onnistuneelle projektille voidaan mahdollistaa.

 1. Arvon määrittely perustuu loppukäyttäjän ja asiakkaan näkemykseen
 2. Arvoketjun tunnistaminen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen
 3. Työntekijöiden osallistaminen heti alussa
 4. Toiminnan jatkuvan kehittämisen
 5. Aidon asiakaslähtöisyyden pohjana on lisä-arvo.
 6. Jatkuvan kehittämisen periaate. Vähennetään tehtäviä, jotka ovat ennakoimattoman laajuisia ja joista puuttuu standardoitu työmalli.
 7. Kustannustehokkuus. Tarkoitus on minimoida hukka-aikaa, karsia turhaa työtä, lisätä laatua, noudattaa just-in-time-imuohjausperiaatetta ja välttää ylilaadun tuottamista.

myAML* - Palvelu rahanpesun estämiseen

*Anti-Money Laundering

myAML on helposti lähestyttävä palvelu, mikä mahdollistaa ilmoitusvelvollisia arvioimaan ja dokumentoimaan toimintansa ja prosessiensa vastaavuuden rahanpesulain vaatimuksia vasten, sekä antaa heille toimintaohjeita mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen helpottuu, kun työkalu ohjaa tarkastamaan oikeat asiat ja kertoo, kuinka edetä prosessissa ja mitä tulee täyttää sekä organisatorisesti että teknisesti. Valmiit ohjeistukset helpottavat rahanpesuregulaatioon perehdyttämistä organisaatioissa.

Prosessi noudattaa lean-ajattelua ja kysymysten perusteella luodaan arvioitavien asiakasrekisteri, jolla seurataan lain täyttymistä. Jos arviointiprosessissa havaitaan, ettei rahan lähdettä voida tunnistaa, tuolloin ilmoitusprosessi käynnistyy. Ilmoitusprosessista saadaan tarvittaessa myös hälytykset lähtemään ylemmälle johdolle. Ylemmän johdon päätöstä vaativa arviointi tapahtuu prosessina siten, että hyväksyntäprosessi on osana ketjua. Polku kertoo, kuinka prosessi etenee ja missä vaiheessa arviointi on. 

myGDPR*, selostepalvelut ja turvaposti 

*General Data Protection Regulation

Citruksen myGDPR-palvelu on helppokäyttöinen, viidellä kielellä käyttäjää ohjaava verkossa toimiva työkalu, jolla yritys tai organisaatio voi läpinäkyvästi ja vastuullisesti huolehtia henkilötietojen tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Citruksen myGDPR -palvelussa seurataan lainkehitystä ja otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia lainsäädännön ja asiakastarpeiden mukaisesti. Viimeisimmät tuotekehitysaihiot ovat konserninäkymä ja integraatio tietosuojaselosteiden hallintapalveluun. Kehittämämme myGDPR-palvelu on ollut tietosuojan edelläkävijöiden käytössä jo vuodesta 2017.

Citruksen Selostepalvelussa voidaan ylläpitää keskitetysti organisaation Tietosuoja-ja Tietojärjestelmäselosteet. Selosteiden ylläpitoon kuuluvat vaiheet luonnos, hyväksyntä, julkisuus ja vanhentuminen. Vaiheisiin pystytään myös palaamaan. Selostepalvelu ohjaa otsikoiden ja ohjelaatikoiden avulla lomakkeen täytön oikeasisältöiseksi.

Lisäksi yhteys viranomaiseen pystytään toteuttamaan turvapostilla esimerkiksi tietoturvaloukkausten raportoimisessa. 

Lue lisää palvelusta

Ideatestausvaiheessa olevat palveluideat

 • Omavalvonta
 • ePrivacy - digiviestinnän vaatimustenmukaisuus
 • Kokonaisarkkitehtuurin arviointi ja hallinta
 • Tiedolla johtamisen arviointi ja hallinta

Kerromme näistä lisää, kun Koeputken tutkimus valmistuu.

Kysy lisätietoa