IT-ala työnantajana – Citruksen supernaiset jakavat ajatuksiaan

Artikkeli Keskiviikko 3.3.2021

Mahdollisuuksia kaikille omien kiinnostuksen kohteiden mukaan

Järjestimme kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi supernaisillemme kyselykierroksen, jossa he pääsivät kuvailemaan IT-alalla työskentelemistä, teknologian tuomia mahdollisuuksia ja oman osaamisen oivalluksia.

Meillä löytyy naisia päälliköistä, asiantuntijoista ja ohjelmistokehityspuolelta, monipuolisesti. Tämä on mielestäni myös yksi konkreettinen esimerkki siitä, että Citrus on vastuullinen yritys.

Kuvassa on Citruksen toimitusjohtaja Saara Perho.

Saara Perho, Toimitusjohtaja

- IT-alalla pääsen kehittämään omaa asiantuntijuuttani ja osaamistani erityisesti juridiikan tekemisen osalta, sillä oman alani työtehtävät ovat muutoksessa. Substanssiosaamisen lisäksi on äärimmäisen tärkeää päästä kehittämään osaamista siten, että osaa ottaa hyödyt teknologiasta oman asiantuntijuuden tueksi asiakkaiden hyödyksi. Nämä uudet mahdollisuudet asiantuntijuuden kehittämisessä ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja innostavia!

- IT-ala kaipaa eniten erilaisia ihmisiä, laajempaa kokemuspohjaa ja monimuotoisempaa osaamista. Mitä monimuotoisempaa on osaamisesi eri aloista, sitä paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa asioihin. Laajempi osaaminen, monimuotoiset näkemykset ja katsantokannat avaavat ovia (ehkä myös silmiä) ihan eri tavalla ja sitä kautta vaikuttamisen mahdollisuudet avautuvat kuin itsestään!

- Pidän erittäin tärkeänä sitä, että IT-alalle löydetään mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä ja erilaista osaamista. Olen päässyt työskentelemään uskomattomien hienojen ihmisten kanssa erilaisissa mielenkiintoisissa projekteissa ja mitä erilaisempia ihmisiä, sitä parempi lopputulos. Ihmisten vuorovaikutus ja luovuus tulee näkyä tekemisessä, se on tärkeintä ja takaa loistavan lopputuloksen.

Avainsanat: juridiikka, strategia, liiketoimintakehitys, talous, henkilöstö

 

Kuvassa FT, HTM Senior Manager Pirjo Siliius-Miettinen.

Pirjo Silius-Miettinen, FT HTM Senior Manager

- Olen arkkitehti, juristi ja myös tohtori. Mahdollisuuksia on kovasti näiden osaamisten kautta. Olen toiminut pitkään ammattiyhdistystoiminnassa mukana ja verkostoja on sitä kautta kohtalaisen paljon.

 

Avainsanat: tietojohtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, sopimusoikeus, tietosuoja, julkiset hankinnat

 

Kuvassa Senior Advisor Kaarina Limingoja.

Kaarina Limingoja, CIPP/E Senior Advisor

- En ole viimevuosina kokenut työskenteleväni miesvaltaisessa ympäristössä. Vaikka ehkä laskennallisesti Citruksella naiset ovatkin vähemmistössä, niin kuitenkin meillä naisenergia jyllää niin vahvasti, että ääni kyllä tulee kuuluville. Siis naisia on niin korkeilla ja näkyvillä palleilla, ettei ole kysymystäkään siitä, etteikö kumpikin sukupuoli olisi edustettuna yhtä lailla.

- Olen erityisen iloinen siitä, että meillä naisia löytyy joka tiimistä ja joka työnkuvasta, eli että naiset eivät ole fakkiutuneet vain miksikään HR-, viestintä- tai talousihmisiksi, niin kuin ehkä vanhakantaisesti voisi ajatella, vaan meillä löytyy niiden töiden lisäksi naisia päälliköistä, asiantuntijoista ja ohjelmistokehityspuolelta, monipuolisesti. Tämä on mielestäni myös yksi konkreettinen esimerkki siitä, että Citrus on vastuullinen yritys.

- Kaiken kaikkiaan ehkä minun pääasiallinen viestini on, että nykypäivän Suomessa naiseus ei ole enää mikään rajoittava asia, vaan mahdolliset rajoitukset tulevat sukupuolen ulkopuolisista asioista. Koen, että niin vaikutusmahdollisuuteni kuin muutkin työyhteisöön ja alaan liittyvät asiat eivät ole enää tänä päivänä sukupuolittuneita ollenkaan siinä määrin kuin ehkä silloin yli 15 vuotta sitten, kun aloitin IT-alalla työt. Ja se on mielestäni tärkeää; haluan olla mukana edistämässä sukupuolineutraalia maailmaa, jossa kuka vain voi mahdollisuuksiensa mukaan tehdä mitä vain sukupuolesta riippumatta.

Avainsanat: tietosuoja-asiantuntija, projektinhallinta

Haluan olla mukana edistämässä sukupuolineutraalia maailmaa, jossa kuka vain voi mahdollisuuksiensa mukaan tehdä mitä vain sukupuolesta riippumatta."

Kuvassa markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Ilona Joensuu

Ilona Joensuu, Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori

- Olen työskennellyt aiemmin ihan muunlaisissa töissä, mutta voin rehellisesti sanoa, että työskentely IT-alalla sopii minulle paremmin kuin mikään muu. Saan edetä työssäni itsenäisesti ja minuun luotetaan, jonka lisäksi työkaverit ovat aivan huippuja. Jokaiseen viikkoon mahtuu sekä luovia työtehtäviä että teknisiä – enkä voisi kuvitella itselleni parempaa yhdistelmää.

- Jo hyvin nopeasti alalle siirtymisen jälkeen huomasin, että minulla on aivan valtavat vaikutusmahdollisuudet. Luottamuksen takia meillä Citruksella annetaan työntekijöille paljon tilaa. Täällä myös uskalletaan kehittää asioita. Ei tarvitse kuin ilmaista, että on innostunut ja haluaa edistää jonkin asian kehittämistä, niin asia lähtee todennäköisesti rullaamaan. Ihan parasta!

- Alamme on hyvin tasa-arvoinen. Nautin itse rekrytointitehtävissä siitä, että olen mukana luomassa uusille mahdollisille citruslaisille tunteen siitä, että he ovat tervetulleita juuri sellaisina kuin mitä he ovatkin. Erilaiset asiantuntijuudet täydentävät toisiaan ja tällä alalla on kaikille tilaa. Tervetuloa!

Avainsanat: markkinointi, viestintä, rekrytointi, tuotekehitys, käytettävyysmuotoilu, saavutettavuus

Jokaiseen viikkoon mahtuu sekä luovia työtehtäviä että teknisiä – enkä voisi kuvitella itselleni parempaa yhdistelmää.

Kuvassa Software Developer Eeva Turkka.

Eeva Turkka, Software Developer

- Työskentelen asiantuntijana kotimaisen asiakkaan ohjelmistoprojekteissa. On tärkeää, että uskon itse projektista olevan hyötyä ja se saa hyvää aikaan. Olisi tosi vaikeaa työskennellä projektissa, joka liittyisi toimintaan, joka on omien arvojeni vastaista.

- Citruksella on tosi osaavia asiantuntijoita, joilla on laajaa näkemystä. Kollegoiden kanssa pystyy keskustelemaan monipuolisesti asioista. Työkavereiden tuki on tärkeää.

Avainsanat: ohjelmistokehityksen asiantuntija, Java

Minkälaista on ohjelmistokehittäjän arki? Lue Eevan työntekijäesittely

Tutustu myös