Me kysyimme ohjelmistorobotiikasta - 100 suomalaista yritystä vastasi

Artikkeli Maanantai 17.10.2022

”Kaikki, mikä on automatisoitavissa kannattaa automatisoida.”

– Eräs tutkimukseen vastanneista toimitusjohtajista

Toteutamme arjessamme rutiineja, joita emme välttämättä edes huomaa. Vedämme tiedostoja kansiosta toiseen, täytämme sen saman Excel- tai PowerPoint-pohjan johtoryhmän raportointia varten, tai haemme viimeisimmän työsopimusmallin sähköpostin Lähetetyt-kansiosta, sillä ”ainahan niin on tehty".

Emme ehkä huomaa edes pysähtyä ja kyseenalaistaa, voisiko jonkin näistä tehtävistä antaa ohjelmistorobotiikan, automaation tai sovellusten kehitykseen tarkoitetun Low-code-työkalun toteutettavaksi?

Me Citruksella halusimme ymmärtää, mitä termit ”automaatio” ja ”ohjelmistorobotiikka” tarkoittavat suomalaisille yrityksille sekä millaisia kokemuksia ja mielikuvia niistä on.

Toteutimme Micromedia Oy:n kanssa markkinatutkimuksen, jossa selvitettiin ohjelmistorobotiikan nykytilaa Suomessa.

Selvitimme, miten tärkeänä tapojen tai vaiheiden automatisointia pidetään ylipäätään ja onko jo tunnistettu prosesseja, joita voisi tai pitäisi automatisoida.

Markkinatutkimuksessa haastateltiin 100 suomalaista yritystä huhti-elokuussa 2022 heidän automaationsa ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen tilanteestaan. Kohderyhmänä oli yritykset, joiden liikevaihto oli 10–50 M€, työntekijämäärä 25–250 henkeä sekä toimialoina valmistus/tuotanto, rakentaminen, tukkukauppa, asiantuntijapalvelut sekä vähittäiskauppa.

Haastateltavat olivat pääsääntöisesti organisaation IT-asiantuntijoita, tuotannon työntekijöitä sekä laatuvastaavia.

Kuvituskuva: ihmiset keskustelevat iloisesti

 

Jopa neljä viidestä vastaajasta kertoi jo tunnistaneensa ohjelmistorobotiikan käyttökohteita omassa työssään.

  •  tapojen automatisointia pidettiin tärkeänä ja se sai keskiarvon 3,9 (asteikolla 1–5:een)
  • 79 prosenttia kertoi tunnistaneensa mahdollisia automatisoitavissa olevia prosesseja.

Mutta sen sijaan, että nämä rutiinitehtävät annettaisiin ohjelmistorobottien hoidettaviksi, ne suoritetaan kuitenkin itse osana työarkea. Mikä estää automatisoinnin tai ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä?

Syy ja mielikuva tästä aiheesta pyörii vahvasti ERP (Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä) -ratkaisun ympärillä. Koettiin, että automaatio tai ohjelmistorobotiikka toteutetaan yleensä ERP-ratkaisun sisään, tai se vaatii vähintään liittymiä tai räätälöintiä kyseiseen järjestelmään. Samalla hintamielikuva ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä jakautui mielenkiintoisesti:

  • Kallis (27 %)
  • Kohtuullinen (39 %)
  • Halpa (vain 3 %)
  • Ei mielikuvaa (31 %)

Varsinkin alkuinvestointi koettiin suurena. Muutama vastaaja konkretisoi myös hyvin meidän näkemyksemme aiheesta ja erään tukkukaupan toimitusjohtaja totesikin seuraavaa:

Yleinen hintamielikuva suhteutettuna siitä saataviin taloudellisiin hyötyihin on halpa. Kaikki, mikä on automatisoitavissa kannattaa automatisoida.

Parin tunnin työ valmiiksi muutamassa minuutissa

Me Citruksella tuotamme ohjelmistorobotteja, jotka ovat kevyesti käyttöönotettavia. Haluamme jopa puhua tuotteistetusta ohjelmistorobotiikasta. Siinä arkea tukevat rutiinirobotit ovat ennalta määritelty toteuttamaan tiettyjä tehtäviä. Niiden avulla työpaikoilla varmistetaan, että prosessit sujuvat ilman yksittäisten työntekijöiden pääasiallista työaikaa.

Uskomme vahvasti PoC (Proof-of-Concept) -toteutuksiin, joissa asiakas pystyy itse kokeilemaan tarjoamaamme konseptia ja todentamaan siitä saadun hyödyn. Voimme toimittaa niitä asiakkaillemme SaaS-ohjelmistopalvelun toteutuksina nopeasti sekä kustannustehokkaasti. 

Asiakastarina: Destian Sopimus Robotti -pilotti johti toimintatapamuutokseen

Suomen suurimman infra-alan palveluyhtiö Destian lakiosaston asiantuntijoiden työajasta merkittävä osa kului aiemmin erilaisten yhteistyösopimustekstien rutiininomaiseen valmisteluun. Destia ja Citrus Solutions aloittivat vuoden mittaisen pilottiprojektin, jossa testattiin ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia sopimusautomaatiossa.

Tutustu Destian asiakastarinaan

Pysähdy siis hetkeksi ja mieti, millaisia rutiineja toteutat arjessasi. Katso kellosta, paljonko niihin kuluu aikaa ja kerro se sitten vuositasolla. Teit juuri business case -selvityksen ohjelmistorobotin suoritettavaksi.

Pääset nyt itse keskittymään tehtäviin, joissa tuotat eniten lisäarvoa ja jotka ovat varmasti myös mielekkäämpiä oman arkesi kannalta.

Tulet huomaamaan automaation ja ohjelmistorobotiikan hyödyt viimeistään henkilöstökuluissa, tehtävien läpimenoajassa sekä virheiden ja poikkeamien vähentymisessä.

Kysy lisätietoa
Tutustu myös