Asiakastarina - Porvoon kaupunki

Referenssi Maanantai 20.6.2022

Päätöksenteon tueksi tekninen ratkaisu kokoamaan tiedot yhteen

Tavoite

Citrus ja Porvoon kaupunki sopivat maaliskuussa 2020 ICT-asiantuntijapalveluista, jotka sisältävät tiedolla johtamisen ratkaisun toteutuksen.

Porvoon kaupunki halusi teknisen ratkaisun tietojohtamisen tueksi.

Toteutus

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kokonaisuuden rakentaminen aloitettiin tarpeiden kartoittamisella sekä teknisellä määrittelyllä. Hanke käynnistettiin ympäristön pystyttämisellä. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin talousraportoinnin arvioimiseen ja tietolähteiden määrittelyyn.

Hankkeessa Porvoo vastasi tietotarpeiden määrittelystä sekä tietolähteiden valinnasta ja Power BI -raporttien teosta. Citrus vastasi yhdessä Porvoon kanssa käsitemäärittelystä sekä pääsääntöisesti itse WS-, DataVault-, Data Mart -vaiheista.

Työvaiheet olivat käsitemäärittely Ellie-työvälineellä ja WhereScape käsitemäärittelyn perusteella, Data Vault -taulujen rakentaminen, Data Vault -tietovaraston pohjalta aihealuekohtaisten Data Martien rakentaminen ja Power BI-raportin rakentaminen.

Citruksen vastuulla olivat projektin johtaminen sekä toiminnan ja toteutuksen koordinointi alihankkijoiden kanssa (Hovi Competence Development Oy ja Productivity Leap Oy).

Ensimmäisen vuoden aikana toteutettiin myös sote-työtä pohjustava käsitemäärittely. Sote-uudistuksen edettyä sote-kokonaisuus päätettiin rajata työn ulkopuolelle.

Hanke sujui mallikkaasti yhteistyön hengessä – suuri kiitos siitä Porvoon kaupungille ja alihankkijoille. Tietojohtaminen on tiedon johtamista ja tiedolla johtamista. Tekninen ratkaisu on apuneuvo tiedon johtamiseen. Se voi mahdollistaa myös tiedolla johtamisen, kun tietotarpeet määritellään yhdessä liiketoiminnan kanssa, kuvailevat projektissa työskennelleet asiantuntijat.

Kysy lisätietoa