Tietosuojan peruskäsitteitä

Mitä tarkoittaa rekisteröity tai henkilötietojen käsittelijä? Tutustu tietosuojan peruskäsitteisiin ja ota talteen muistilista.
Opas Tiistai 23.3.2021

Lyhyesti tietosuojasta

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 05/2016. Lain keskeinen tehtävä on suojella EU-kansalaisten henkilötietoja ja oikeuksia. Laki koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU-kansalaisten henkilötietoja, mikä tekee laista käytännössä maailmanlaajuisen.

Tietosuojan peruskäsitteitä

Rekisteröity

Tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö 

Suostumus

Mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla  rekisteröity hyväksyy henkilötietojen käsittelyn

Henkilötieto

Kaikkea tunnistettua ja tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevaa tietoa

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus

Tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on henkilötietojen lainvastainen käsittely.

Loukkauksesta seuraa siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen  vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton  luovuttaminen tai saanti.

Rekisterinpitäjä

Esimerkiksi yritys, julkinen viranomainen tai muu elin, joka yksin tai yhteistyössä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

Käsittely

Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin  tietojoukkoihin, kuten tietojen kerääminen, säilyttäminen, muokkaaminen, poistaminen jne.

Henkilötietojen käsittelijä

Taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun 

Rekisteri

Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt tietokannat, manuaaliset luettelot ja  kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen

Tietotilinpäätös

Raportti, joka syntyy organisaation sisäisen tarkastelun tuloksena ja antaa  kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn nykytilasta

Tietotilinpäätös kuvaa myös tietosuoja-asetuksen asianmukaisen tietojenkäsittelytavan noudattamista

Tietosuojavastaava

Tarkista tarvitsetko tietosuojasta vastaavan henkilön. Se ei ole aina pakollista. Tarve riippuu siitä, minkä tyyppisiä tietoja keräät ja kuinka paljon, onko tietojen käsittely pääasiallista liiketoimintaasi ja teetkö sitä suuressa mittakaavassa.

check icon

  Käsittelet henkilötietoja kohdistaaksesi mainontaa hakukoneiden avulla ihmisten verkkokäyttäytymisen perusteella. 

check icon

   Käsittelet perinnöllisyyttä ja terveyttä koskevia henkilötietoja sairaalaa varten

x-circle

  Lähetät asiakkaillesi mainoksen kerran vuodessa mainostaaksesi paikallista elintarvikealan yritystäsi.

x-circle

  Olet kampaaja ja keräät asiakkaiden yhteystietoja. 

 

tietosuojamateriaaliroskis

 

Tietosuoja-asetuksen mukaiset vastuut

Asetus velvoittaa rekisterinpitäjiä ja yrityksiä tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden.

  • Asiakastiedot, kumppanitiedot, henkilöstötiedot

Yritysten tulee myös varmistaa tietoturvansa riittävyys ja varautua ongelmatilanteisiin.

  • Osaaminen, vastuut, kontrollit

Uudella sääntelyllä ohjataan yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuoja-asiat kokonaisvaltaisesti huomioon toimintansa suunnittelussa.

  • Suunnitteluvelvollisuuden (Privacy by Design) ja sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan (Privacy by Default) toteutumisen varmistaminen

 

Henkilö kirjoittaa muistilistaa

 

Muistilista

tag-icon

  Varmista henkilötietojen käsittelyn asianmukaiset perusteet.

tag-icon

  Kerää ja käsittele vain tarvittavat tiedot, ei ylimääräistä varmuuden vuoksi.

tag-icon

  Hallitse henkilötietojen elinkaari, tiedot säilytetään vain käyttötarkoituksen ajan.

tag-icon

  Huolehdi rekisteröityjen oikeuksista.

tag-icon

  Vältä arkaluontoisia henkilötietoja.

tag-icon

  Kerro evästeiden käytöstä.

tag-icon

  Huolehdi tietoturvasta.

tag-icon

  Kerro heti, jos jotain sattuu.

 

Tarvitsetko apua? 

Kehittämämme myGDPR-palvelu on käyttäjää ohjaava työkalu, jolla yritykset, organisaatiot sekä sosiaali- ja terveystoimijat voivat huolehtia läpinäkyvästi ja vastuullisesti henkilötietojen tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Meiltä saat myös asiantuntija-apua pieniinkin tarpeisiin! 

Kysy lisätietoa
Voit laittaa meille myös postia.