Miten Legal Techia tehdään?

Legal Tech Tiistai 13.4.2021

Legal Techin ytimessä on osaamisen ja erilaisten välineiden yhdistäminen lakitiimin toiminnan tehostamiseksi. Hyödyntämällä teknologiaa asiantuntijuuden tukena syntyy ratkaisuja, joissa osaaminen monistuu organisaation sisällä ja monimutkaiset juridiset prosessit tehostuvat. 

Miten Legal Techia oikein tehdään? 

Käytännössä jokainen organisaatio on omanlaisensa ja eri tilanteessa. Hyödyllisin polku lakiosaston toimintojen digitalisointiin alkaa nykytilan analyysista. Työ on helppo käynnistää heti, eikä vaadi asiakasorganisaatiolta kuin yhden workshop-tapaamisen. Legal spesialistit, kuten Legal Designer tai Legal Process Designer kartoittavat tarpeita ja kypsyystasoa. Tavoitteena on löytää nopeasti arvoa tuottavin kehityskohde - digitalisoitava prosessi, jolla päästään helposti alkuun. 

check icon

  Vaihe 1: Kypsyyden ja tarpeiden kartoitus 

 • Workshop, jossa Legal Process Designerimme kartoittaa organisaationne kypsyystason sekä tunnistaa ja priorisoi kehityskohteita.
 • Kehitysarvioinnin periaatteena on skaalautuvuus
 • Legal Process Designerimme tuottaa workshopin perusteella raportin, jota voitte käyttää lakitoimintojen digitalisaation strategiatyössä ja strategian toimeenpanon budjetoinnissa.
check icon

  Vaihe 2: Pilotoidaan tunnistettu pullonkaulaprosessi

 • Valitaan ensimmäisessä vaiheessa tunnistettu Robotille opetettava osaamisalue, kuten juridinen sopimus. Aloitetaan kuusi kuukautta kestävä pilotti. 
 • Pilotin tarkoituksena on validoida yhteistyö sekä kerryttää molemmille osapuolille käytännön kokemusta yhdessä toimimisesta.
 • Pilotin lopputuloksena on digitalisoitu prosessi, joka tuottaa heti arvoa 
 • Asiakas ymmärtää Citrus Robotin skaalautuvuuden ja laajat hyödyntämismahdollisuudet

Ajatella, että kaikki tämä olisi pitänyt tehdä manuaalisesti, ollaan voitettu jo paljon!

check icon

  Vaihe 3: Laajennetaan pilotoitua prosessia lakiosastolla

 • Valitaan seuraava digitalisoitava prosessi tai tuodaan uusia käyttäjäryhmiä pilottiin  mukaan
 • Valinta tehdään vaikuttavuus-periaatteella: missä prosessissa tapahtuu paljon inhimillisiä virheitä tai missä on suurta massakäsittelyä, jota voidaan virtaviivaistaa
 • Tehdään käyttäjätestausta, kerätään palautetta ja kehitetään saadun tiedon perusteella 

Ihan mieletöntä, että tällaista on mahdollista nykyaikana tehdä. Kaiken kaikkiaan toimiva konsepti, paljon saa tehtyä eri vaihtoehtoja ja muokattua sopimuksia.

check icon

  Vaihe 4: Skaalataan opittua organisaation muihin toimintoihin

 • Integroidaan Robotin avulla lakiosaston ja yrityksen muita toimintoja
 • Yhdistetään pistemäiset ratkaisut elinkaari huomioiden
 • Tarkkaillaan yhdessä arvon syntymistä ja jatkuvaa parantamista
Kysy lisätietoa

Haluan keskustella Legal Techin mahdollisuuksista

Pakolliset kentät merkitty
Haluan keskustella Legal Techin mahdollisuuksista