Citrus mukaan Poliisin puitesopimukseen

Uutinen Maanantai 1.6.2020

Citrus mukaan Poliisin sovelluskehityksen IT-asiantuntijapalveluiden puitesopimukseen. 

Hankinnan kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Poliisihallitukselle, sen alaisille yksiköille ja sisäministeriön alaisuudessa toimivalla Suojelupoliisille. 

Hankinnan kohteena olevat .NET-asiantuntijapalvelut liittyvät poliisin tietojärjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteuttamiseen, testaukseen, ylläpitoon, jatkokehittämiseen ja laadun sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen. 

.NET-pohjaisilla tietojärjestelmillä on merkittävä rooli poliisin toimintakentässä erilaisista työpöytäsovelluksista operatiivisen toiminnan käyttämiin järjestelmiin saakka.

.NET-asiantuntijapalveluille on tarvetta suurissa kehittämishankkeissa ja projektitöissä sekä merkittävissä ylläpitotehtävissä, jotka liittyvät tuotannossa olevien tietojärjestelmien tai sovellusten toiminnan turvaamiseen. 

Puitejärjestelyn perusteella tehtävien hankintojen sitoumuksettomaksi ennakoiduksi arvoksi on arvioitu yhteensä 2-10 miljoonaa euroa koko sopimuskaudelle. Puitesopimukset ovat voimassa seitsemän vuotta.

Kysy lisätietoa