Asiakastarina - Saavutettava palvelukartta

Referenssi Maanantai 20.1.2020

Tausta

Palvelukartta on pääkaupunkiseudun ja Turun kaupungin yhteinen karttapalvelu, jonka avulla käyttäjät löytävät mm. julkiset palvelut sijainti- ja ominaisuustietoineen. Kartta palvelee julkisen liikenteen käyttäjiä, autoilijoita, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita sukupuoleen ja ikään katsomatta. Palvelukartan ensimmäinen versio julkaistiin 2008 ja nykyään sillä on käyttäjiä jo puoli miljoonaa kuukaudessa. 

Tavoite

Palvelukartta ei täyttänyt saavutettavuuden osalta kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Siksi uudistustyön tavoitteena oli luoda kartalle uusi kerros, joka täyttäisi saavutettavuuden vaatimukset entistä paremmin. Karttakerroksen tehtävä on palvella kaikkia käyttäjiä, mutta sen pitäisi ottaa huomioon erityisesti käyttäjät, joilla on näkö- tai muita toimintarajoitteita. Tämä tarkoittaa korkeaa kontrastia, luettavuutta sekä yleistä selkeyttä.

Saavutettava karttalayer tietokoneen näytöllä

 

Toteutus

Käytimme WCAG-ohjeistuksen perusperiaatteita karttakerroksen suunnittelussa.

Kartalta vaadittiin selkeyttä ja lähdimme liikkeelle miettimällä mitkä asiat kartassa ovat oleellisia ja mitkä eivät. Tiputimme rohkeasti pois asioita, jotka eivät olleet välttämättömiä käytön kannalta. Tavoittelimme hyvin selkeää käyttökokemusta.

Kun näytettäviä elementtejä on vähemmän, on paljon helpompi huomioida vaadittavaa korkean kontrastin ominaisuutta. Kartan taustaväriksi valittiin muutaman kokeilukierroksen jälkeen musta. Rakennusten reunojen, teiden ja kevyenliikenteenväylien väriksi valittiin valkoinen. Tuomalla talonumerot esiin zoomin loppuvaiheessa, saatiin vähennettyä ruudulla näkyvää kohinaa entisestään. 

Lopputulokseksi saatiin visuaalisesti selkeä ja käytettävä karttakerros, jota kaikkien käyttäjien on miellyttävä selailla. Käyttäjät kuitenkin lopulta arvioivat, kuinka hyvin se palvelee käyttötarkoitustaan. Jäämme malttamattomina odottamaan ensimmäisiä käyttäjäpalautteita.


Tutustu uuteen saavutettavampaan palvelukartan käyttöliittymään 

Vinkki! Saat saavutettavan karttakerroksen näkyviin esteettömyysasetuksien kohdasta aistirajoitteet.

 

Kysy lisätietoa
Uusi saavutettavampi karttanäkymä