Sotetyöllä luotettavaa yhteistä tietoa

Artikkeli Maanantai 18.3.2019

Valtava etukäteistyö selkeyttää ja yhdistää monimutkaisia järjestelmiä – siksi sotetyö ei mennyt hukkaan.

Menikö tehty ICT:n valmistelutyö hukkaan? No mielestäni ei. ICT:hen liittyvät kehittämistehtävät ovat suurelta osin riippumattomia palvelujen järjestäjän mallista. Nykyiset ICT-järjestelmät ovat joko elinkaarensa loppuvaiheessa tai puutteellisia nykyaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan apuvälineinä. Asiakkaiden näkökulmasta on myös paljon tehtävää toiminnan ohjaukseen, tehostamiseen ja palvelujen tuottamiseen liittyen.

Kansalaisen kannalta tietojärjestelmiä pitää kehittää, jotta palveluihin hakeutuminen, siirtyminen palvelusta toiseen sekä hoidon tulosten informaatio olisi mahdollisimman selkeää ja helppoa. Tässä tavoitteessa on vielä matkaa taitettavana. Järjestelmät on pääsääntöisesti luotu vähin erin organisaatiolähtöisesti – ei asiakaslähtöisesti.

Ammattihenkilön kannalta monet järjestelmät ovat käytettävyydeltään huonoja. Ne on myös kehitetty vähin erin eivätkä kommunikoi riittävästi keskenään. Siksi niin Helsingin seudulla kuin muuallakin maassa on meneillään suuria uudistushankkeita (suomalaisittain megaluokan hankkeita). Ne tulevat myös palvelemaan kansalaisia, kunhan riittävä järjestelmien välinen integraatio turvataan.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on tietointensiivinen toimiala. Johtaminen ei onnistu mututuntumalla, vaan tarvitaan tietoa, systemaattista ja luotettavaa sellaista. Tietoa on, mutta se ei ole välttämättä käyttökelpoisessa muodossa tai se on joltain osin puutteellista. Tieto ei aina ole myöskään vertailukelpoista. Tietojohtamisen haasteet ovat suuret ja vaativat uutta asennetta, uusia välineitä sekä paljon yhteensovittamista.

Ollin blogista löydät lisää hänen tuumailujaan.

 


 

Olli Nylander on kattavan kokemuksen omaava soteasiantuntija, joka seuraa tarkalla silmällä maailman menoa ja ottaa mielellään kantaa, kortensa kekoon kantaen. Hän myös suhtautuu niin intohimoisesti tietojärjestelmien kehittämiseen että palasi jopa eläkkeen rauhasta takaisin työkentälle. Hienoa, että olet mukana, Olli!