KaPA-laki tulee

Artikkeli Keskiviikko 9.11.2016

“Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.”
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)

Uusi kuntalaki astui voimaan heinäkuussa 2016 ja velvoittaa kuntia esimerkiksi esittämään palvelutiedot tietyllä tavalla. Ensi vuoden heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien tulee kunnan palvelutiedot tallentaa kansalliseen palvelutietovarastoon (PTV).

Mikä ihmeen palvelutietovaranto?

Palvelutietovaranto, tuttavallisemmin PTV on keskitetty tietovaranto. Paikka, johon julkishallinnon organisaatiot kuvaavat kansalaisille, yrityksille tai viranomaisille tuottamansa palvelut sekä palvelujen asiointikanavat.

Mitä tämä sitten tarkoittaa kunnan näkökulmasta?

Lakia noudattaakseen kunnan tulee minimissään kunnan syöttää kuvaukset palveluistaan kunnan omien verkkosivujen lisäksi myös palvelutietovarantoon. Koska kunnat luonnollisesti haluavat esitellä palvelujaan kokonaisvaltaisesti myös verkkosivuillaan, voi tämä lain velvoite johtaa tietojen ylläpitämiseen kahdessa eri paikassa. Tällöin sisällöntuottajat syöttävät tiedot ensin omaan järjestelmäänsä ja sen jälkeen suomi.fi:ssä palvelutietovarantoon.

Miten tuplatyöltä voisi välttyä?

Helpoin ja nopeinkin vaihtoehto olisi tehdä liityntä kunnan verkkosivujen ja PTV:n välille siten, että tiedot automaattisesti olisivat ajan tasalla molemmissa paikoissa. Tämä nostaa esiin kysymyksen, kumpi tietovarannoista on isäntä, eli kumpaan järjestelmään palvelutiedot kirjataan ensisijaisesti. Nopeasti ajatellen kunnan kannalta voisi olla järkevintä pitää ensisijaisena järjestelmänä kunnan verkkosivuja, mutta asia ei välttämättä ole niin suoraviivaista.

Ihanteellinen ratkaisu voisi olla kaksisuuntainen liityntä siten, että kunta ylläpitää palvelujaan ensisijaisesti omilla verkkosivuillaan, josta tiedot siirtyvät automaattisesti liitynnän kautta PTV:een. Ja PTV taas lähettää tietoja liitynnän kautta kunnan verkkosivuille. Tällöin kunnan omilla verkkosivuilla näkyisi paljon enemmän kuin kunta itse voi tarjota.

Mutta mitä ovat ne palvelut, joita PTV voisi kunnalle tarjota?

PTV:n ideana on olla palvelutietojen laaja-alainen ylläpitopaikka. Eli varastosta löytyy kuntien tarjoamien palvelujen lisäksi myös yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien tiedot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien on mahdollista tuoda PTV:stä sellaisia palvelutietoja, joita eivät itse syystä tai toisesta sivuilleen syötä.

Parhaimmillaan kunnan sivuilta voi löytyä paikallisen lähikaupan aukioloajat ja reittiohjeet, vaikka kunta ei millään tavalla osallistu tämän palvelun tuottamiseen. Kuntalaiselle ja kunnassa vierailevalle tämän on tärkeä tieto. Palvelutietojen kattava löytyminen on kriittinen osa myös palvelujen sähköistämistä.

Miten tekninen liityntä toteutetaan?

Teknisesti liitynnän rakentaminen vaatii kunnan palvelutietojen tietomallin analysointia ja mallin muuntamista PTV:n tietomallia vastaavaksi. Palvelutietojen tietomalli on määritetty tapa esittää ja julkaista tietoa. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi katuosoitteen merkitseminen oikeaan kenttään. Tai tapahtumakalenterin tapahtumassa järjestäjän mainitseminen oikeassa muodossa. Näin tieto on koneellisesti luettavaa ja sitä voidaan hyödyntää muissakin tarkoituksissa.

Kuntien verkkosivut perustuvat eri teknisiin ratkaisuihin. Mikäli naapurikunnassa on sama verkkoalusta, voi tehtyä työtä hyödyntää. Erilaisia alustoja ovat esimerkiksi Wordpress, Drupal ja Liferay. Liityntätapa vaihtelee luonnollisesti alustasta riippuen.

Kumppanimme Arcusysin kanssa voimme auttaa kolmeen edellämainittuun alustaan PTV-liityntäkysymyksissä.

Turku edelläkävijänä

Yhtenä edelläkävijänä PTV:n käyttöönoton suunnitellussa on toiminut Turun kaupunki, jonka verkkosivu-uudistuksen aikana suunniteltiin PTV-yhteensopiva tietomalli (PAT-malli). Turku on myös ilmoittanut avaavansa verkkosivualustansa Drupal-koodin vapaaseen käyttöön. Parhaillaan Turun sopimuskumppanit (Citrus, Wunderkraut, Druid ja Avoltus) paketoivat koodia julkaisukuntoon. Tämän jälkeen paketti on otettavissa kenen tahansa käyttöön verkkosivujen pohjaksi. Samalla käyttöönottaja saa valmiin pohjan PTV-liitynnälle.

Kysy lisätietoa