Rahankulkuun läpinäkyvyyttä myAML-palvelulla

Legal Tech Maanantai 2.3.2020

Estä rahanpesu myAML-palvelun avulla

Anti-Money Laundering

myAML-palvelu auttaa ilmoitusvelvollisia arvioimaan ja dokumentoimaan toimintansa ja prosessiensa vastaavuuden rahanpesulain vaatimuksia vasten. myAML antaa myös toimintaohjeita mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen helpottuu, kun työkalu ohjaa tarkastamaan oikeat asiat ja kertoo, kuinka edetä prosessissa ja mitä tulee täyttää sekä organisatorisesti että teknisesti. Valmiit ohjeistukset helpottavat rahanpesuregulaatioon perehdyttämistä organisaatioissa.

Selkeällä ja helppokäyttöisellä palvelulla voidaan jalkauttaa oikea toimintamalli koko organisaatiolle. Samalla tehostetaan ilmoitusvelvollisuudesta johtuvien velvollisuuksien mallikasta hoitamista ja raportointia.

Prosessissa kysymysten perusteella luodaan arvioitavien asiakasrekisteri, jolla seurataan lain vaatimusten täyttymistä. Jos arviointiprosessin aikana havaitaan, ettei rahan lähdettä voida tunnistaa, myAML käynnistää ilmoitusprosessin. Haluttaessa myAML voi välittää hälytyksen ilmoitusprosessista myös ylemmälle johdolle. Ylemmän johdon päätöstä vaativa arviointi ja hyväksyntä tapahtuu osana prosessia. myAML kertoo reaaliaikaisesti prosessin etenemisestä ja arvioinnin vaiheesta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen sääntely vaatii ilmoitusvelvolliselta organisaatiolta monimutkaisia lakien ja direktiivien noudattamisen varmistamiseen liittyviä prosesseja. myAML mahdollistaa näiden prosessien hallinnoinnin ja valvonnan tehokkaasti sekä helposti.

myAML-palvelulla riittää hyötyjä listattavaksi:

  • myAML on pilvipohjainen palvelu, joka ohjaa askel askeleelta ilmoitusvelvollisen omia rahanpesun estämiseen liittyviä prosesseja
  • myAML mahdollistaa rahanpesuun liittyvien riskien omatoimisen hallinnan ilman kalliita ulkopuolisia neuvonantajia
  • Monimutkainen ja paikoittain epäselvä lainsäädäntö on avattu jatkuvaksi, kansantajuiseksi prosessiksi
  • Palvelua voidaan muokata myös ilmoitusvelvollisuusryhmittäin
  • Sisäinen hallintotaakka kevenee ja kulut pienenevät
  • Tutkijoille ja valvoville viranomaisille annettavien materiaalien laatu paranee

Monimutkainen ja paikoittain epäselvä lainsäädäntö on avattu jatkuvaksi, kansantajuiseksi prosessiksi.

Tarjoamme myös asiantuntija-apua

Työkalun lisäksi saat halutessasi Citrukselta asiantuntija-apua rahanpesun estämiseen liittyvien prosessien kehittämiseen. Citruksen Legal Tech -verkoston asiantuntijat voivat avustaa sinua myös rahanpesun estämiseen liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä.

Kysy lisätietoa

Kysy lisää

Pakolliset kentät merkitty
Tutustu myös