Business designista ratkaisuja asiakasymmärrykseen

Human Touch Keskiviikko 8.1.2020

Verkkosivuja selatessa törmää usein ongelmaan, että sisällöt on järjestetty organisaatiolähtöisesti eikä omaan ongelmaan löydy suoraa vastausta. Tekisi mieli soittaa asiakaspalveluun, mutta puhelinluettelossa ei ole sopivaa yhteyshenkilöä ja chattibotti antaa vain ympäripyöreitä vastauksia. Sivuilta ei löydy myöskään luotettavan oloista palautelomaketta, jolla voisi edes kuvitella ratkaisevansa ongelmaa.

Edellä kuvatun kaltaisten ongelmien ratkominen on business designerin arkipäivää. Hienosta termistä huolimatta kyse ei ole puhtaasta liiketoiminnan muotoilusta, vaan business designerin työkalupakkiin kuuluu erilaisia muotoilun menetelmiä humaanilla pilkkeellä. Yrityksen toimintaa tukeva, kestävä kasvu muodostuu asiakasymmärryksestä, tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta ja toimivasta teknisestä toteutuksesta.

Mitä business designer tekee?

Vaativassa verkkoliiketoiminnassa erottautuminen käy koko ajan haastavammaksi, eivätkä ketterät kehitysmenetelmät ja uusimmat teknologiat siivitä varmaa menestystä. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on keskeistä kehityksen kärryillä pysymisessä. Asiakkaiden tunteminen ja heidän vaikuttimiensa ymmärtäminen tarjoavat mahdollisuuden parempaan asiakaspalveluun ja arvokkaaseen lisämyyntiin.

Ensimmäinen askel tiellä muutokseen on tunnustaa piilevä tai olemassa oleva tarve muuttua.

Business designer on luova ongelmanratkaisija, joka tuo peliin ymmärryksen asiakkaan tarpeista sekä käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmät. Keskeinen kysymys kaikessa muotoilussa on, mitä asiakkaamme oikeasti tarvitsee. Muutosta suunniteltaessa on ymmärrettävä myös liiketoiminnan tarpeita ja toimialaa, jotta löydetään paras ratkaisu ongelmaan. Muotoiluajattelun myötä ratkaisuihin haetaan faktoihin perustuva vastaus – tuuletetaan pölyttyneet oletukset ja huonosti perustellut arvaukset.

Business designer on luova ongelmanratkaisija, joka tuo peliin ymmärryksen asiakkaan tarpeista sekä käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmät. Keskeinen kysymys kaikessa muotoilussa on, mitä asiakkaamme oikeasti tarvitsee.

Suunnittelutyö tulee harvoin valmiiksi yhdellä istumalla, vaan suunnittelijan aiheymmärryksen tueksi on tutustuttava käyttäjiin ja heidän toimintaansa sivustolla. Työstettävään ongelmaan etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka testataan tai varmennetaan sivuston oikeilla käyttäjillä. Suunnittelun tuloksena syntyy ratkaisuehdotus tai tekninen innovaatio aidon kilpailuedun saavuttamiseksi.

Ensimmäinen askel tiellä muutokseen on tunnustaa piilevä tai olemassa oleva tarve muuttua. Tarpeen tunnistaminen voi olla vaikeaa, mutta business designerin kanssa työskennellessä on mahdollista löytää uusia, yllättäviäkin kehityssuuntia loppuasiakkaita huomioivalla tavalla.

Mitä saan?

  • Selkeän kuvauksen nykytilasta
  • Vastauksia ja toimenpide-ehdotuksia
  • Ymmärrystä päätöksenteon tueksi
  • Työpajailua, kartoituksen, selvityksen, kättä pidempää ongelman ratkaisemiseksi

Muutos vaatii pitkää pinnaa ja selkeyttä päätöksentekoon. Ratkaistaan ongelmat yhdessä ja löydetään tie liiketoiminnan seuraavalle tasolle!

Business ja Service designin ammattilaiset Citruksella ovat Jussi Elo ja Anne Klemetti. 

Jussi mielellään sujuvoittaa sekä helpottaa työntekoa. Hänen toiveensa on simppeli: tehdään maailmasta kaikille käytettävämpi.
 

Annen mielipuuhaa on syventyä asiakkaan ongelmaan ja etsiä palvelumuotoilijana haasteeseen sopiva ratkaisu.

Kysy lisätietoa

Voit laittaa meille myös postia.

Pakolliset kentät merkitty
Tutustu myös