Johtamisen palvelut joustavasti tukenasi

Artikkeli Keskiviikko 9.10.2019

Äkillinen tilannemuutos tai tuleva kehityshanke?

Citruksen vuokrajohtamispalvelut tuovat tukea eri tilanteisiin ja muutoksiin. Menestystekijöinä ovat tunneäly, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. 

Tutkimusten mukaan* vuokrajohtajia hyödynnetään jo varsin laajasti maailmalla, mutta Suomeen palvelu on rantautunut jopa tuskastuttavan hitaasti. Kokemukset ovat kuitenkin jo varsin ilmeisiä ja hyviä:

”Lähes 90 prosenttia vuokrajohtajista on saavuttanut toimeksiannon tavoitteet. Kun asiakas kerran hyödyntää vuokrajohtajaa, se käyttää sitä myös uudestaan.”

Suomessa palvelu ei ole kovinkaan tunnettu. Uuden palvelukulttuurin omaksuminen sekä Tee se itse -asenteet ovat hidastaneet palvelun hyödyntämisen yleistymistä. Citrus näkee tässä kuitenkin paljon mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi. Siksi haluamme edistää ja kiihdyttää palvelun yleistymistä tuotteistetulla vuokrajohtamispalvelulla.

Tuotteistettu palvelumme perustuu tiedolla johtamiseen. Siten yksinkertaisilla johtamisen malleilla ja välineillä voimme entisestään parantaa tavoitteiden saavuttamista, riskien minimoimista ja kustannustehokkuutta. Jokaiseen toimeksiantoon Citrus nimeää kaksi kokenutta alan ammattilaista, jotka työparina takaavat mahdollisimman laajan näkemyksen, tarvittavan osaamisen ja keskeytyksettömän palvelutoimituksen. Maksa yksi, saat kaksi!

"Erittäin selkeät suunnitelmat ja ketterän kehittämisen työskentelytapa."

Tuotteistettu vuokrajohtajapalvelu tarjoaa eväät liike- tai palvelutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kannattavuuden parantamiseen ja kasvun edistämiseen. Vaihtoehtoinasi ovat sijaisjohtaminen, työnjohtaminen sekä muutosjohtaminen.

  • Vastuulllinen sijaisjohtaja turvaa toimintasi jatkuvuuden nopeasti ja keskeytyksettömästi, äkillisenkin tarpeen koittaessa. Sillä välin voit rauhassa esimerkiksi keskittyä etsimään tehtävään sopivaa vakituista henkilöä.
     
  • Tuloksellinen työnjohtaja keskittyy toimintasi kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen tavoitteellisella, ketterällä ja mitattavalla työnjohtamisella. Näin pääset projektiesi tai palvelujesi aika-, kustannus- ja laatutavoitteisiin.
     
  • Tavoitteellinen muutosjohtaja vie toimintasi strategian mukaisesti kohti visiota niin, että se mahdollistaa liike- tai palvelutoimintasi kasvun.

Kaikkia edellä mainittuja johtamismuotoja voit hyödyntää myös oman johtamistehtäväsi tukena tai sparraajana.

Vuokrajohtajistamme sanottua:

"Erittäin selkeät suunnitelmat ja ketterän kehittämisen työskentelytapa. Työ oli hyvin paloiteltu ja vaiheistettu. Viestintä oli selkeää ja asioihin reagoitiin nopeasti."

"Kokeneen tietohallintojohtajan aloitus yrityksessämme oli haastava johtuen lähtötilanteesta, mutta toiminta sai toimintasuunnitelman toteutuksen myötä yritystasolla ammattimaista rakennetta. Kehitystoimenpiteet etenivät suunnitellusti ja niillä saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä ja tuottavuusvaikutuksia samalla kuitenkin parantaen tietohallinnon palvelutasoa ja loppukäyttäjätyytyväisyyttä."

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!

 

* K2 Search teetti vuokrajohtajatutkimuksen, jonka mukaan vuokrajohtajia käyttäneet yritykset ovat erittäin tyytyväisiä valintaansa. 

Kysy lisätietoa
Tutustu myös