Näin parannat lapsesi digiturvallisuutta

Opas Torstai 15.11.2018

Näin parannat lapsesi digiturvallisuutta

Monet vaaratilanteet odottavat lapsia ja nuoria verkossa. Onneksi ne voidaan välttää ennakoimalla.

Erilaiset verkkopalvelut muodostavat tärkeän välineen yhteydenpitoon ja tiedonsaantiin niin meille kuin lapsillemme. Verkossa vaanivia vaaroja kohtaan on hyvä varustautua, sillä tilastojen mukaan verkkorikollisuuden uhka koskettaa etenkin lapsia ja nuoria. Tämä sai meidät kokoamaan yhdessä neljän huippuasiantuntijan kanssa 7 keskeistä kysymystä ja vastausta lasten ja nuorten digiturvallisuudesta.

1. Pitääkö lapselta kieltää netin tai digilaitteiden käyttö?

Digitaalisessa maailmassa pärjääminen vaatii digikansalaisen taitoja. Siksi lapselle pitää sallia aikaa digilaitteiden parissa ja opettaa, miten laitteita ja sovelluksia voidaan käyttää hyvin ja turvallisesti.

2. Millainen on nykyaikainen ruutuaikasuositus?

Pikkulapsen (0–2-vuotias) ei välttämättä tarvitse käyttää digilaitetta lainkaan. Jos laitetta käytetään, tulee käytön tapahtua yhdessä aikuisen kanssa. 2–5-vuotiaille lapsille suositellaan digilaitteiden käyttöä noin tunti päivässä. Tunnin aikana lasta opastetaan laitteen ja sovellusten käytössä. Yli 6-vuotiaan lapsen kanssa tehdään yhteiset digikäyttösäännöt ja keskustellaan käytettävien palveluiden ja pelien sisällöistä. 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten kanssa keskustellaan netin käyttämisestä ja varmistetaan, ettei digilaitteista muodostu este koululle ja liikkumiselle.

Digilaitteen käyttöä on vähennettävä, jos lapsi on laitteen käytön jälkeen ylivirittynyt tai jos muihin leikkeihin ja kaverisuhteisiin keskittyminen on haastavaa. Myös nukahtamisvaikeudet voivat olla merkki digilaitteen liiallisesta käytöstä.

3. Tekevätkö videopelit lapsesta väkivaltaisen?

Pelistriimien ja esportin aikakaudella monet vanhemmat pohtivat, miten väkivaltapelit vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Väkivaltaisten videopelien vaikutusta käsittelevien tutkimusten tulokset ovat olleet hyvin ristiriitaisia, mikä kertoo paljon ilmiön monimutkaisuudesta. Ei esimerkiksi voida sanoa, että väkivaltapelit selittäisivät yksin lapsen tai nuoren aggressiivista käyttäytymistä. Pelit vaikuttavat pelaajiin eri tavalla. Siksi on tärkeä kiinnittää huomiota pelien ikärajamerkintöihin, jotka kertovat pelin sisällön sopivuudesta.

4. Millaisia ovat lasten ja nuorten kyberuhat?

Kyberturvallisuuden asiantuntija Tessa Viitanen listaa lasten ja nuorten keskeisiksi kyberuhiksi huomiotta jättämisen ja estämisen eli blokkaamisen, huhupuheet ja kiusaamisen, uhkailun, valheelliset identiteetit ja manipuloinnin. Vaarallisimmat paikat lapsille ja nuorille ovat moderoimattomat chat-huoneet sekä yhteisöpalvelut, joissa on matala kiusaamiskynnys. Tällaisia ovat esimerkiksi Whisper, Snapchat, WhatsApp ja etenkin suosittu ASKfm.

5. Mitä tehdä, jos epäilee lapsen tai nuoren käyttävän haitallisia palveluja?

Lapsella ja nuorella on oikeus yksityisyyden suojaan. Jos kuitenkin vanhemmilla herää lastensuojelullinen huoli digiturvallisuudesta, on heillä oikeus katsoa lapsen sähköpostit ja viestit. Mikäli lapsen puhelimesta löytyy kyseenalaisia sovelluksia, kuten ASKfm, suositellaan sovelluksen poistamista ja estämistä. Vaaratilanteet voidaan ennakoida digiprofiilien avulla. Niiden kautta määritellään, mitä sovelluksia ja sivustoja lapsi tai nuori käyttää ja millaisilla käyttäjäehdoilla.

6. Mitä verkkoturvallisuutta edistävällä digiprofiililla tarkoitetaan?

Digiprofiilin luominen koskee kahta tasoa: laitteen pääsyoikeuksia ja palveluiden pääsyoikeuksia. Laitteelle luotu rajoitettu digiprofiili voi estää esimerkiksi latausten tekemisen. Palvelun käyttöön sidottu digiprofiili taas määrittelee, kuinka lapsi käyttää palvelua. Esimerkiksi suoratoistopalvelu Netflixissa voidaan digiprofiilin avulla hallita, millaista sisältöä lapsi tai nuori voi katsoa. Kaikki digiprofiilit kannattaa luoda yhdessä lapsen kanssa ja kertoa, miksi pääsyoikeudet ovat tärkeä osa digiturvallisuutta.

7. Mikä on lasten ja nuorten digiturvallisuuden seuraava askel?

Digiturvallisuus ei ole koskaan valmis. Siksi kutsumme sinut mukaan Facebookin #SurfSafe-ryhmään, jossa voit keskustella lasten ja nuorten verkkoturvallisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista yhdessä toisten vanhempien sekä digipalvelujen asiantuntijoiden kanssa! Liity #SurfSafe-ryhmään

 

Kaikki vinkit on koottu #SurfSafe-tapahtuman panelistien puheenvuoroista. Ensimmäinen #SurfSafe-tapahtuma järjestettiin 5. marraskuuta 2018. 

“Digilaitteet, aivojen kehitys ja hyvinvointi”
Silja Martikainen (Helsingin yliopisto)

“Turvallinen digiprofiili lapsille ja nuorille”
Tessa Viitanen (Citrus Solutions Oy)

“Lapsen itseohjautuvuuden tukeminen internetin turvallisessa käytössä - 5 vinkkiä”
Marjukka Niinioja (Osaango)

“Digitaalisen maailman turvallinen kohtaaminen”
Timo Lohenoja (Fortinet)

Kysy lisätietoa
Tutustu myös