Resursointi

Share this

Hyvä resursointi lähtee aina tarvekartoituksesta, jossa selvitetään toimeksiannon teknisten vaatimusten lisäksi myös ympäristö, johon uutta resurssia haetaan. ICT–resursoinnin laajaan henkilöarviointiin kuuluu osaajien teknisten taitojen kartoituksen lisäksi heidän työpersoonaansa ja motivaationsa selvitys.

Me haluamme, että asiantuntijamme sopivat asiakkaan tarpeisiin ja yrityskulttuuriin. Me luomme ainutlaatuisia ratkaisuja yhdistämällä asiakastarpeen ja kattavan henkilöarvioinnin. Investoinnin paras tuotto syntyy, kun teknisesti pätevä, työyhteisöön sopiva ja motivoitunut osaaja ratkaisee asiakkaan tarpeita.